top of page

Termeni și Condiții pentru Donatori

Prin realizarea unei donații sunteți de acord cu acești termeni

Persoanele care aleg să susțină financiar programele de educație și activitatea Eduspace o pot realiza printr-o donație către Asociația Eduspace.

Toate donațiile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea programelor de educație pentru tineri și adulți.

Termenii și condițiile menționate în această pagină reglementează relația dintre fiecare donator și Asociația Eduspace.

În baza acestor termeni și condiții, Asociația Eduspace își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către Asociația Eduspace.

1. ACORD

Prin contribuția financiară oferită, susținătorul Asociației Eduspace este de acord cu următoarele:

 • Donația este făcută Asociației Eduspace definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină, conform art. 9 din OUG 34/2014.

 • Asociația Eduspace își rezervă dreptul de a returna orice donație ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta.

 • Donațiile vor fi folosite de către Asociația Eduspace pentru a susține programele educaționale. Asociația Eduspace este singura entitate care decide cu privire la modalitatea concretă de utilizare a sumelor donate.

 • Fiecare donație este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, ”Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contributor/donator și Asociația Eduspace

2. TIPURI DE DONAȚII

Persoanele fizice sau juridice pot susține activitatea Asociației Eduspace prin variantele de mai jos:

 1. Donație singurală prin transferal unei sume de bani prin platforma Stripe sau prin transfer bancar direct în contul Asociației Eduspace.

 2. Donație efectuată prin completarea formularului 230 prin care se direcționează 3,5% din impozitul pe venit al unei persoane fizice, așa cum este menționat în Codul Fiscal.

 3. Redirectionare a 20% din impozitul unei companii pe baza unui contract de sponsorizare reglementat de Legea Sponsorizării (nr 32/1994)

 

3. ADMINISTRAREA DONAȚIILOR

Donațiile către Asociația Eduspace se vor realiza prin site-ul oficial www.eduspace.ro, pagina Susține, prin intermediul transferului bancar în contul Asociației Eduspace sau prin platforme terțe.

Donațiile sunt procesate întâi de către unul dintre furnizorii de plăți, urmând ca ulterior sumele să fie transferate în contul Asociației Eduspace.

Fiecare donație va fi înregistrată cu un număr unic de identificare pentru fiecare donație în parte, astfel fiind rambursabiă individual și procesată individual de către Asociația Eduspace.

Din momentul în care donația este procesată, Asociația Eduspace va fi beneficiarul direct, legal, cu drepturi depline asupra donației. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele menționate în această pagină.

Donatorul nu primește niciun beneficiu în schimbul donației și nu are niciun drept să influențeze activitatea și modul de desfășurare a programelor și activităților din domeniul educației.

 

4. RETURNAREA ȘI ANULAREA DONAȚIILOR

Asociația Eduspace își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele Asociației Eduspace sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația Asociației Eduspace.

Asociația Eduspace își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare pentru a determină că o astfel de cerere este legitimă, inclusiv de a cere donatarului informații și documente în acest sens.

Rambursarea efectivă a plății, dacă este cazul, se va realiza în termen de 30 de zile din momentul în care Asociația Eduspace consideră că rambursarea este legitimă.

Orice donație refuzată va fi rambursată în contul din care a fost făcută plata.

Încetarea plăților aferente unei donații are loc doar pentru viitor, fără a afecta în vreun fel plățile deja efectuate și fără a exista obligația Asociației Eduspace de a rambursa sumele deja primite.

 

5. TRANSPARENȚA DONAȚIILOR

Pentru a asigura transparența donațiilor, Asociația Eduspace va solicita oricând consideră că este nevoie:

 • Numele și datele de contact ale donatorului

 • Orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției.

 • Efectua orice alte investigații pentru a determina proveniența donației.

 • Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată punctual, Asociația Eduspace are dreptul, dacă consideră, să returneze contribuția.

 

6. PROTECȚIA DATELOR

În baza GDPR, datele donatorilor noștri rămân confidențiale pentru Asociația Eduspace și ReImagine Education SRL, care poate opera datele Asociației.

7. DEROGARE DE RĂSPUNDERE

Nici Asociația Eduspace, și nici o altă persoană afiliată, angajat, agent, director sau contractant al Asociației Eduspace nu va răspunde pentru nicio pierdere suferită de un donator sau de o altă persoană, care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect, cu vreo donație, inclusiv pentru pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea afacerii sau a beneficiilor nerealizate, pierderea de folosință, pierderea fondului comercial, pierderea de date, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate prin neexecutarea contractului, prin fapte ce atrag răspunderea civilă, sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care exonerarea sau limitarea răspunderii nu este permisă de legislația aplicabilă.

8. DIVERSE

Dacă una dintre prevederile din „Termeni și condiții” este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă de către autoritățile competente, din orice motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte dispoziții rămase din ”Termeni și condiții” să rămână în vigoare în întregime.

„Termeni și condiții” constituie întregul acord încheiat între donator și Asociația Eduspace, în ceea ce privește contribuția financiară făcută.

Prevederile din „Termeni și condiții” nu au scopul de a oferi vreun beneficiu contractual vreunei terțe persoane.

Acordul și orice obligații necontractuale care reies din acesta vor fi reglementate de legislația română în vigoare și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

9. CONTACT 

Pentru orice întrebări punctuale legate de donația realizată ne puteți contacta pe education@madalinahodorog.ro

bottom of page